THANHDO_TRAVEL Cung cấp dịch vụ du lịch trọn gói trong và ngoài nước. Dịch vụ hội nghị hội thảo, tổng kết – khen thưởng, hội nghị khách hàng và tổ chức sự kiện chuyên nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Du lịch chuyên đề, du lịch hành hương, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và hợp tác quốc tế… Dịch vụ cho thuê xe, vận tải chuyên dụng, vé máy bay, tàu hoả trong và ngoài nước....