TOUR: LÂM THAO – CÂY ĐA TÂN TRÀO – ATK – LÂM THAO

Địa chỉ: TOUR: LÂM THAO - CÂY ĐA TÂN TRÀO - ATK - LÂM THAO

Giới thiệu chung

(Thời gian: 01 ngày | Loại hình: Khách Đoàn / 2023)

Khởi hành: Theo yêu cầu | Phương tiện: Ô tô