TOUR: PHÚ THỌ – CỬA LÒ – QUÊ BÁC – HẢI HOÀ – PHÚ THỌ

Địa chỉ: PHÚ THỌ - CỬA LÒ - QUÊ BÁC - HẢI HOÀ - PHÚ THỌ

Giới thiệu chung

(Thời gian: 03 ngày 02 đêm | Loại hình: Khách Đoàn /2023)

Khởi hành: Theo yêu cầu | Phương tiện: Ô tô