TOUR: PHÚ THỌ – ĐÀ LẠT – PHÚ THỌ

Địa chỉ: PHÚ THỌ - ĐÀ LẠT - PHÚ THỌ

Giới thiệu chung

(Thời gian: 03 ngày 02 đêm | Loại hình: Khách Đoàn 2023)

Khởi hành: Theo yêu cầu | Phương tiện: Máy bay – Ô tô