TOUR: PHÚ THỌ – ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – RỪNG DỪA – HỘI AN – PHÚ THỌ

Địa chỉ: PHÚ THỌ - ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - RỪNG DỪA - HỘI AN - PHÚ THỌ

Giới thiệu chung