TOUR: YÊN BÁI – CHÙA BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM – SẦM SƠN – SUỐI CÁ THẦN – YÊN BÁI

Địa chỉ: YÊN BÁI - CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM - SẦM SƠN - SUỐI CÁ THẦN - YÊN BÁI

Giới thiệu chung

(Thời gian: 03 ngày 02 đêm | Loại hình: Khách Đoàn / 2023)

Khởi hành: Theo yêu cầu | Phương tiện: Ô tô – Xe Điện – Thuyền